Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 
 
NL
:

Klachten

Klachten

10/04/2017 15:50
Op 1 maart 2017 gaat de FOD Budget en Beheerscontrole op in de FOD Beleid en Ondersteuning.

De FOD Beleid en Ondersteuning neemt de taken en diensten over van de FOD Budget en Beheerscontrole, van de FOD Personeel en Organisatie (dus ook die van Selor, het OFO en PersoPoint), van Fedict en van Empreva. Deze nieuwe FOD ondersteunt de regering en de federale organisaties in een aantal domeinen: IT, rekrutering, personeelsbeheer, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid, budget, boekhouding en procurement.
 
Heeft u opmerkingen of klachten over de FOD Beleid en Ondersteuning?
|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten