Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Federale Overheidsdienst
Budget en Beheerscontrole
NL
:

Home

​Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole

FOD Budget en Beheerscontrole

De FOD Budget en Beheerscontrole heeft tot opdracht de regering bij te staan in de uitwerking, de uitvoering en de opvolging van het begrotingsbeleid met eerbiediging van België's internationale verplichtingen en van het institutioneel raamwerk van de federale staat.

Missies en diensten van de FOD Budget en Beheerscontrole


Organogram van FOD Budget & Beheerscontrole

|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2017  Belgische Federale Overheidsdiensten