NL
:

De Begroting

De Begroting
26/08/2014

​Zowel bij de opmaak van de begroting van het volgende jaar (begin oktober) als bij de afronding van de begrotingscontrole (eind maart) stelt de Minister van Begroting de eerste resultaten voor in een perstekst.

Voor de opmaak van de begroting wordt een beleidsverklaring opgesteld die de Eerste Minister voorleest in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Hierin staan de beleidsprioriteiten beschreven die gepland zijn voor het komende begrotingsjaar. Er worden ook antwoorden geformuleerd op maatschappelijke vragen die op dat moment hangende zijn. Deze beleidsverklaring hangt samen met de opmaak van de begroting omdat voor het uit te voeren beleid van de regering, financiële voorzieningen nodig zijn.   

Bij het begin van een jaar worden de (voorlopige) begrotingsresultaten van het voorgaande jaar bekendgemaakt in een perstekst.
 

 
|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten