NL
:

De begroting online

De begroting online
3/05/2018
Met “begroting online” krijgt u de meest recente begrotingsdocumenten ter beschikking. Via dit kanaal wenst de FOD BOSA te zorgen voor een betere informatieverspreiding over de begrotingen. 
 
Met betrekking tot de initiële begroting 2019 werden opgenomen:  
 
Met betrekking tot de aangepaste begroting 2018 werden opgenomen: 
 
Met betrekking tot de initiële begroting 2018 werden opgenomen:  
 
 
Publicatie van de Algemene Uitgavenbegroting en van de Middelenbegroting in herbruikbaar formaat:
 
 
 
 
 
  
Andere documenten:
- Kamer van volksvertegenwoordigers
 
 

 

 

|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten