NL
:

Home

FOD Budget en BeheerscontroleSinds 1 maart 2017 maakt de FOD Budget en Beheerscontrole deel uit van de FOD Beleid en Ondersteuning.

De FOD Beleid en Ondersteuning neemt de taken en diensten over van de FOD Budget en Beheerscontrole, van de FOD Personeel en Organisatie (dus ook die van Selor, het OFO en PersoPoint), van Fedict en van Empreva.
Deze nieuwe FOD ondersteunt de regering en de federale organisaties in een aantal domeinen: IT, rekrutering, personeelsbeheer, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid, budget, boekhouding en procurement.


Deze website bevat voorlopig nog de informatie over de structuur en de opdrachten van de oude FOD Budget en Beheerscontrole. Het grootste gedeelte van deze opdrachten wordt voortaan verzekerd door het DG Begroting en Beleidsevaluatie.


U vindt een overzicht van de missie, producten en diensten van de FOD Beleid en Ondersteuning op www.bosa.be
|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten