Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 
 
:

Functionele hergroepering

Functionele hergroepering
15/07/2016 11:39
Een volgens de verschillende taken (functionele classificatie) van de verschillende entiteiten van de centrale overheid uitgevoerde consolidatie van de begrotingsverrichtingen, sommige instellingen van openbaar nut en inclusief, zonodig, debudgetteringen, ongeacht de begroting waarin ze opgenomen zijn.
De functionele classificatie is een rangschikking van de uitgaven en ontvangsten van alle overheidsdiensten volgens hun functionele bestemming. Dit maakt het mogelijk om een inzicht te krijgen in de beleidsdoelstellingen van de overheid zoals die tot uitdrukking komen in de uitgaven en de ontvangsten, over meerdere jaren en volgens de verschillende onderwerpen van de overheidszorg.

Hierdoor krijgt men een overzicht van de overheidsuitgaven, de prioriteiten die deze landen vooropstellen en aan welke doelstellingen en functies ze een groter deel van hun begroting besteden dan andere landen. Door de functionele classificatie krijgt men een vollediger beeld van de betrokken overheidssector door er, waar nodig, debudgetteringen alsmede de verrichtingen van de overheidsinstellingen in op te nemen. In Europese context wordt meer en meer aandacht besteed aan de kwaliteit van de overheidsuitgaven. De functionele classificatie is hiervoor een goed analyse-instrument.
 
Tot en met de begroting van 2003 werd gebruik gemaakt van de Benelux classificatie. Aangezien deze classificatie al dateert van 1989 en men deze wil gelijkschakelen met al de Europese landen, werd de classificatie hervormd. De nieuwe methode van classificatie zal van toepassing zijn vanaf de begroting van 2004. Het basisprincipe van de classificatie blijft hetzelfde maar er zullen toch verschillen zijn zoals de overschakeling op COFOG (Classification Of the Functions Of Government: de classificatie van de overheidsfuncties). De COFOG geeft de overheidsuitgaven weer onderverdeeld in 10 afdelingen, met name: gezondheid, onderwijs, sociale bescherming, milieubescherming, financiële en fiscale zaken, buitenlandse zaken, defensie en openbare orde en veiligheid. Deze 10 afdelingen zullen de 14 hoofdgroepen vervangen van het vroegere systeem van classificatie. De COFOG classificatie bevat vier verschillende niveaus:
- een afdeling (of een categorie met twee cijfers);
- een groep (of een categorie met drie cijfers);
- een klasse (of een categorie met vier cijfers) en
- een subklasse (vijf cijfers).
De functionele classificatie wordt net als de economische hergroepering opgetekend door de Macrobudgettaire dienst en geleverd aan het INR (Instituut voor Nationale Rekeningen), dat ze na een aantal aanpassingen opneemt in de Nationale rekeningen.

Functionele hergroepering van de uitgaven van de federale overheid op basis van de functionele classificatie - COFOG 1998:
 
 
 
|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten