:

Cijfers

Cijfers

3/08/2017
De FOD Budget en Beheerscontrole heeft onder meer als opdracht de begroting van de federale Staat en van de instellingen die ervan afhangen, voor te bereiden, te coördineren en de uitvoering ervan op te volgen. In dat kader stelt deze FOD enkele cijfers voor in verband met de federale begroting, de uitvoering van de begroting, de sociale zekerheid, de Gemeenschappen en Gewesten, de overheidsrekening en de overheidsschuld.
|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten