NL
:

Macrobudgettaire dienst

Macrobudgettaire dienst
29/11/2013
De Macrobudgettaire dienst heeft een dubbele opdracht.
De dienst staat in voor de opmaak van de economische en functionele hergroepering van de verrichtingen van de federale overheid. Hij is verantwoordelijk voor de methodologie van beide hergroeperingen en voor de uniforme toepassing van deze methodologie voor de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten. In dit kader neemt de dienst het secretariaat waar van de Algemene Gegevensbank, een samenwerkingsverband tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten. De Algemene Gegevensbank verzamelt op uniforme wijze de budgettaire gegevens van de betrokken overheden. Deze worden onder meer door het Instituut voor de Nationale Rekeningen als basis gebruikt voor de opmaak van de overheidsrekeningen.
 
Naast deze statistische opdracht, staat de dienst de beleidscel van de minister van Begroting bij op het vlak van de voorbereiding en uitvoering van het begrotingsbeleid. Dit impliceert onder meer het verzamelen en evalueren van de cijfergegevens van de federale overheid en de sociale zekerheid bij de voorbereiding en opmaak van de begroting. De opvolging van de uitvoering van de begroting van de verschillende deelsectoren van de overheid behoort eveneens tot de taken van de dienst alsook de opmaak van meerjarenramingen en de voorbereiding van officiële teksten over het begrotingsbeleid zoals de Algemene Toelichting, het Stabiliteitsprogramma en de Zilvernota.
 
Naast deze dubbele opdracht heeft de Macrobudgettaire dienst ook een informatieve opdracht.
De regering in lopende zaken heeft de Ministerraad op 7 mei 2010 de Macrobudgettaire Dienst de opdracht gegeven het Monitoringcomité te organiseren en er het secretariaat van waar te nemen. Dit houdt in dat de dienst de evolutie opvolgt van de begrotingen 2010 en 2011 en nota's voorbereid voor het monitoringcomité. 
|  Jobs  |  Contact  |  Privacy  | ©  2018  Belgische Federale Overheidsdiensten